Woord en Daad

Sponsor een kind in armoede

Start met kindsponsoring en bied een kind dat opgroeit in armoede christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg.